Mahabat we Dizaýn

Mahabat we Dizaýn

Daşky mahabat, Dizaýn, 3D (üç ölçegli) modelleme, çäre stendleri we çaphana hyzmatlary.

Nurana Market

Nurana Market

Öý hojalygy we iýmit önümleriniň lomaý we bölekleýin satuw dükanymyz.

Nurana Oba hojalyk

Oba hojalyk

Ekerançylyk, Maldarçylyk, süýt önümleri we ş.m.

Nurana Önümçilik

Önümçilik

Dürli görnüşde mebelleri ýasamk, jaýyň içki bezegi we demir önümleri gurnamak işleri.

Nurana Fitness

Fitness we Sagdynlyk

Ähli enjamlar bilen üpjün edilen umumy maşk, aerobika we tans merkezi.

Interýer Dizaýn

Çare gurnama

Köp magsatly çäreler üçin stendleri we pawilion gurnamak işleri.

Gurluşyk

Gurluşyk, bejeriş we desgalary gurmak işleri.


Nurana Restoran / catering

Restoran we Catering

Keýteriň hyzmatlary we Türk - Türkmen milli tagamlary hödür edýän döwrebap restoran.

web dizaýn

IT we Web taslama

Maglumat tehnologiýalary we web sahypalary, programmalary düzmek.

Hyzmatlarymyz

NURANA BINA kärhanasy 2007-nji ýylda Aşgabat şäherinde öz işine başlady. Kärhanamyz kiçi bir dizaýn studiýasyndan köp ugurly bolan uly kärhana öwrüldi we häzirki wagtda bolsa çäreleri hem-de mitingleri gurnamak, mahabat işleri, jaýyň içki bezegi, mebel we demir gurnamak işleri, gurluşyk, söwda, fitnes, oba-hojalyk, restoran, gözleg etmek we kämilleşdirmek, maglumat tehnologiýalary we web gurnamak ýaly pudaklarynda öz işlerini dowam edýär. Biziň kärhanamyz, Türkmenistanyň ekonomiýasy boýunça daşary ýurt kärhanalary bilen ýaryşýan iň güýçli kärhanalaryň biridir.

 • Nurana Ofis

 • Nurana Ofis

 • Nurana Ofis

 • Nurana Ofis

 • Nurana Restoran/Catering

 • Nurana Restoran/Catering

 • Nurana Restoran/Catering

 • Nurana Restoran/Catering

 • Nurana Restoran/Catering

 • Nurana Restoran/Catering

 • Nurana Restoran/Catering

 • Nurana Restoran/Catering

 • Nurana Market

 • Nurana Market

 • Nurana Market

 • Nurana Market

 • Nurana Mebel

 • Nurana Market

 • Nurana Market

 • Nurana Market

 • Nurana Market

 • Nurana Ofis

 • Nurana Ofis

 • Nurana Ofis

 • Nurana Restoran/Catering

 • Nurana Ofis

 • Nurana Restoran/Catering

 • Nurana Restoran/Catering

 • Nurana Restoran/Catering

 • Nurana Fitness

 • Nurana Fitness

 • Nurana Fitness

 • Nurana Fitness

 • Nurana Mebel

 • Nurana Mebel

 • Nurana Mebel

HYZMATDAŞLAR

Kärhanamyz döwletlimiziň dolandyryjy edaralary we uzak möhletli, ynamdar müşderiler bilen işleýär.

Habarlaşmak üçin

Islegleriňizi aşakdaky formda ýazyň.

Salgymyz

"Nurana Bina"
Berkararlyk etr., Nesimi köçesi, 2-nji jaýy (köne Aýna kombinat)
Aşgabat, Türkmenistan 744000

T: (993) +993 (12) 27 62 11 / 27 63 11
Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz.

Biz bilen habarlaşyň